۲۸ فروردین ۱۴۰۰

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

مواد مصنوعی و ترکیبی به سه گروه اصلی پلیمرها (پلاستیکها)، سرامیکها و کامپوزیت ها دسته بندی می شوند.

مواد مصنوعی و ترکیبی

مواد مصنوعی و ترکیبی ( Synthetic Materials ) موادی هستند که توسط بشر با ایجاد تغییر و ترکیب و اصلاحات و دگرگونی های بر روی مواد طبیعی موجود در طبیعت ساخته می شوند .

انواع مواد مصنوعی و ترکیبی

مواد غیرفلزی ( Non-Metallic Materials ) دو گروه مواد طبیعی ( Natural Materials ) و مواد مصنوعی و ترکیبی ( Synthetic Materials ) دسته بندی می شوند . این مواد به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند :

پلیمرها (پلاستیکها) (Plastic or polymer) به سه گروه اصلی زیر دسته بندی بندی می شوند :

  • ترموست ها  (Thermosets)
  • ترموپلاستیک ها (Thermoplastics)
  • الاستومرها (Elastomers)

سرامیک‌ها از نظر کاربرد به دو گروه زیر تقسیم‌ می‌شوند :

  • سرامیک های سنتی ( سیلیکاتی )   (Traditional Ceramics or silicate ceramics)
  • سرامیک‌ های مدرن ( مهندسی )   (New Ceramics)

کامپوزیت‌ها از لحاظ فاز زمینه به سه گروه اصلی زیر دسته بندی می شوند :

کامپوزیت‌های با زمینه ی سرامیکی Ceramic Matrix Composite ( CMC )

کامپوزیت‌های با زمینه ی پلیمری Polymer Matrix Composite ( PMC )

کامپوزیت‌های با زمینه ی فلزی ( MMC ) Metal Matrix Composite

هر کدام از گروه مواد فوق نیز خود به گروه های مختلفی دسته بندی می شوند مثلا پلیمرها ( پلاستیک ها ) (Plastic or polymer) به سه گروه اصلی ترموست ها  ( Thermosets ) ، ترموپلاستیک ها ( Thermoplastics ) و الاستومرها ( Elastomers ) دسته بندی می شوند . تمام سرامیک ها شامل سرامیک های سنتی و مدرن یا نوین ( سرامیک های مهندسی ) نیز جزء خانواده این مواد محسوب می شوند . کاشی ، سفال ، چینی ، شیشه ، گچ ، سیمان ، لعاب ، ساینده ها ، مواد و مصالح ساختمانی به عنوان سرامیک های سنتی شناخته می شوند نیز جزء این خانواده محسوب می شوند .

تمام کامپوزیت ها شامل کامپوزیت‌های با زمینه ی سرامیکی Ceramic Matrix Composite ( CMC ) و کامپوزیت‌های با زمینه ی پلیمری Polymer Matrix Composite ( PMC ) و کامپوزیت‌های با زمینه ی فلزی ( MMC ) Metal Matrix Composite نیز جزء خانواده این مواد محسوب می شوند .

در صفحات مربوط به زیر مجموعه های این مواد یعنی پلیمرها ( پلاستیک ها ) ( Plastic or polymer ) ، سرامیک ها ( Ceramics ) و کامپوزیت ها ( Composites ) به معرفی انواع این مواد ، خواص ، کاربردها ، روش های ساخت و ویژگی های مختلف آنها به طور کامل پرداخته شده است .