۲۸ فروردین ۱۴۰۰

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

این مواد در طبیعت موجود می باشند و شامل مواد زیادی از جمله پنبه نسوز (Asbestos)، زغال سنگ (Coal)، پنبه، نخ (Cotton)، الماس (Diamond)، میکا، شیشه معدنی (Mica)، روغن، نفت (Oil)، چوب (Wood)، پشم (Wool)، یاقوت (Sapphire)، لاستیک (Rubber) و ... می شوند.

مواد طبیعی

مواد طبیعی Natural Materials  موادی هستند که اساسا در طبیعت موجود می باشند و به همان شکلی که در طبیعت موجود هستند مورد استفاده قرار می گیرند .

منشا و سرچشمه

منشاء این مواد زمین و گیاهان و حیوانات است . این مواد بدون هیچ گونه تغییرات و اصلاحات و دگرگونی هایی در طبیعت وجود دارند و کاربرد فراوانی داشته و مورد استفاده قرار می گیرند .

انواع مواد طبیعی

کانی ها و فلزات در زمین گرفته می شوند و یا انواع چوب ها و الیاف طبیعی از گیاهان و درختان گرفته شده اند و یا پشم و پوست که از حیوانات گرفته می شوند شامل این مواد هستند . در زیر به برخی از انواع این مواد اشاره شده است .

 • پنبه نسوز ( Asbestos )
 • زغال سنگ ( Coal )
 • پنبه، نخ ( Cotton )
 • الماس ( Diamond )
 • میکا، شیشه معدنی ( Mica )
 • روغن، نفت ( Oil )
 • چوب ( Wood )
 • پشم ( Wool )
 • یاقوت ( Sapphire )
 • لاستیک ( Rubber )
 • الیاف طبیعی ( پشم ، کتان و پنبه )

مواد زیادی در این گروه از مواد قرار می گیرند. این مواد در طبیعت موجود می باشند و شامل مواد زیادی از جمله پنبه نسوز ( Asbestos ) ، زغال سنگ  ( Coal )، پنبه ، نخ ( Cotton ) ، الماس ( Diamond ) ، میکا ، شیشه معدنی ( Mica )  ، روغن، نفت ( Oil ) ، چوب ( Wood ) ، پشم ( Wool ) ، یاقوت ( Sapphire ) ، لاستیک ( Rubber ) و … می شوند .

تفاوت مواد طبیعی و مصنوعی

مواد طبیعی با مصنوعی تفاوت های زیادی دارند که در این جا به برخی از تفاوت ها اشاره مختصری می کنیم .

تنوع مواد مصنوعی نسبت به طبیعی خیلی بیشتر است . مواد مصنوعی مانند پلیمرها (ترموست ها و ترموپلاستیک ها و الاستومرها ) و سرامیک های سنتی و مهندسی و کامپوزیت ها (هر سه نوع آن شامل کامپوزیت های زمینه فلزی ، پلیمری و سرامیکی ) تنوع زیادی دارند .

همچنین طول عمر و دوام اکثر مواد مصنوعی بیشتر است .

برخی از مواد مصنوعی مانند پلیمرها اثرات مخرب زیست محیطی دارند.