۵ بهمن ۱۳۹۹

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

سوپر آلیاژهای پایه کبالت دارای مقاومت خوردگی، اکسیداسیون، حرارتی، خستگی و سایشی بهتری نسبت به سوپر آلیاژهای پایه نیکل دارند. درصد بالای کروم در این سوپر آلیاژها عامل خواص بهتر در دماهای بالا می باشد

سوپر آلیاژهای پایه کبالت

سوپر آلیاژهای پایه کبالت ( Cobalt – base superalloys ) دارای مقاومت خوردگی و اکسیداسیون و حرارتی و خستگی و سایشی بهتری نسبت به سوپر آلیاژهای پایه نیکل هستند . درصد بالای کروم در این سوپر آلیاژها عامل خواص بهتر در دماهای کاری بالا می باشد .

ساخت و تولید سوپر آلیاژهای پایه کبالت

فرآیند تولید ( ذوب و ریخته گری ) سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل و پایه نیکل تحت خلاء انجام می شود این در حالی است که امکان تولید ( ذوب و ریخته گری ) این نوع از سوپر آلیاژها در هوا با اتمسفر آرگون وجود دارد .

خواص سوپرآلیاژهای پایه کبالت

از ویژگی های اصلی این گروه از سوپر آلیاژها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون خوب در دماهای کاری بالا
  • مقاومت حرارتی خوب در دماهای کاری بالا
  • مقاومت سایشی خوب در دماهای کاری بالا
  • مقاومت به خستگی حرارتی در دماهای کاری بالا

دسته بندی و انواع سوپرآلیاژهای پایه کبالت

این نوع از سوپر آلیاژها به دو گروه اصلی زیر دسته بندی می شود :

  • سوپر آلیاژهای کارپذیر ( آلیاژ محلول جامد )
  • سوپر آلیاژهای ریختگی ( ریخته گری شده )

نمونه هایی از این نوع سوپر آلیاژها در زیر آورده شده است :

  • سوپر آلیاژهای پایه کبالت کارپذیر ( آلیاژ محلول جامد )

Wrought Cobalt – base Superalloys ( Solid – solution alloys )

در این گروه استحکام بخشی توسط محلول جامد انجام می شود .

Haynes ۲۵ ( L605 )

Haynes ۱۸۸

Alloy S-816

MP35-N

MP159

Stellite B

UMCo-50

  • سوپر آلیاژهای پایه کبالت ریختگی ( Cast Cobalt – base Superalloys )

AiResist 13

AiResist 213

AiResist 215

FSX-414

Haynes 21

Haynes 25; L-605

J-1650

MAR-M 302

MAR-M 322

MAR-M 509

MAR-M 918

NASA Co-W-Re

S-816

V-36

WI-52

X-40 ( Stellite alloy 31 )