۵ بهمن ۱۳۹۹

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

به سوپرآلیاژهای پایه آهن - نیکل، سوپرآلیاژهای پایه آهن یا فولادهای سوپر آلیاژی نیز گفته می شود. این آلیاژها مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون دمای بالای و نیز مقاومت سایشی مشابه سوپر آلیاژهای پایه نیکل دارند. در ضمن فرآیندهای تولید این سوپر آلیاژها نسبت به سوپر آلیاژهای پایه نیکل از لحاظ هزینه تولید، اقتصادی تر می باشد.

سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل

به سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل ( iron – nickel base superalloys ) سوپرآلیاژهای پایه آهن یا فولادهای سوپر آلیاژی نیز گفته می شود که شامل فولاد زنگ نزن با ساختار زمینه آستنیتی می باشند .

در این سوپر آلیاژها زمینه ی آستنیتی بر پایه دو عنصر آهن و نیکل است . در واقع این سوپر آلیاژها از فولادهای زنگ نزن آستینتی تشکیل شده اند که زمینه محلول جامد آهن و نیکل می باشد .

خواص سوپر آلیاژهای پایه آهن نیکل

 این سوپر آلیاژها مقاومت در برابر خوردگی و اکسیداسیون دمای بالای و نیز مقاومت سایشی مشابه سوپر آلیاژهای پایه نیکل دارند . در ضمن فرآیندهای تولید این سوپر آلیاژها نسبت به سوپر آلیاژهای پایه نیکل از لحاظ هزینه تولید ، اقتصادی تر می باشد .

این سوپر آلیاژها دارای ۳۲ تا ۶۷ درصد عنصر آهن ، حدود ۹ تا ۳۸ درصد عنصر نیکل و حدود ۱۵ تا ۲۲ درصد عنصر کروم هستند .

انواع و دسته بندی سوپرآلیاژهای پایه آهن – نیکل

این سوپر آلیاژها به دو گروه کلی زیر دسته بندی می شوند :

  • سوپر آلیاژهای محلول جامد ( آلیاژ محلول جامد )
  • سوپر آلیاژهای کارپذیر ( آلیاژ پیر سختی شده )

در شکل زیر کاربرد سوپر الیاژ پایه آهن – نیکل در موتور توربین مشاهده می شود .

نمونه هایی از سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل در زیر آورده شده است :

  • سوپر آلیاژهای محلول جامد ( آلیاژ محلول جامد )

Wrought iron-nickel – base Superalloys ( Solid-solution alloys )

در این گروه استحکام بخشی توسط محلول جامد انجام می شود . در زیر مثال هایی از این سوپر آلیاژها آورده شده است .

Alloy N – 155 ( Multimet )

Haynes 556

۱۹-۹ DL

Incoloy 800

Incoloy 800H

Incoloy 800HT

Incoloy 801

Incoloy ۸۰۲

  • سوپر آلیاژهای کارپذیر ( آلیاژ پیر سختی شده )

Wrought iron-nickel-base Superalloys ( Precipitation-hardening alloys )

در این گروه از سوپر آلیاژها استحکام بخشی توسط پیرسختی انجام می شود . در زیر مثال هایی از این سوپر آلیاژها آورده شده است .

A – 286

Discaloy

Incoloy 903

Pyromet CTX – 1

Incoloy 907

Incoloy 909

Incoloy 925

V – 57

W – 545