۲۸ فروردین ۱۴۰۰

پیشگامان توسعه
مواد سام,مواد سام,مواد سام

  • آدرس: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده فناوری اطلاعات (IT)
  • تماس با شرکت: ۰۹۱۰۰۶۱۹۴۵۸ ، ۰۹۱۲۷۶۰۳۵۲۳
  • تماس با مدیریت آموزش: دکتر امید یعقوبی زاده ۰۹۱۲۶۶۷۳۹۴۴
  • فکس:
  • پست الکترونیک مدیر عامل: management@mavadesam.com
  • پست الکترونیک مدیریت آموزش: education.management@mavadesam.com
  • ۱۲ − ۱ =